Heading
Heading

Kortsikkerhet

Beskytt dine kunders kortinformasjon

Vi gir gode råd til alle som mottar kort som betalingsmiddel, og hjelper deg med å behandle all kortinformasjon på en trygg og riktig måte.

Våre løsninger oppfyller alle krav til kortsikkerhet og er utformet etter PCI-sikkerhetsstandarden. Det gir trygghet for deg og for kunden.