Heading

Rapportering

iMerchantConnect

Kontroll og oversikt over kundeforholdet

Ved å logge deg inn på nettløsningen iMerchantConnect, får du en oppdatert oversikt over ditt kundeforhold. Her får du tilgang til oppgjørsmeldinger, du kan kjøre ut detaljerte rapporter og analysere salg. iMerchantConnect er enkel å ta i bruk og du trenger ikke installere noen programvare.

 

iMerchantConnect

Heading