The site you requested may not be relevant in your area.

Oppdatering til definisjonen av sikre og ikke-sikre transaksjoner

 

Elavon informerte deg nylig om en oppdatering av definisjonen av sikre transaksjoner som angitt i avgiftsplanen, som ble iverksatt 1. januar 2019. Oppdateringen omhandler behandling av sikre og ikke-sikre transaksjoner. Nedenfor finner du mer detaljert informasjon.

 

Hva forandres?

I 2016 innførte Elavon nye definisjoner for ulike typer transaksjonsbehandling – «sikre» og «ikke-sikre».  Forhandlerens serviceavgift (FSA) er høyere for usikre transaksjoner.

 

Avgiftsplanen fra 2016 sa at sikre transaksjoner er:

«Chip og pin (EMV), kontaktløs, V.me-transaksjoner, Verified by VISA, Mastercard SecureCode og transaksjoner sendt til Elavon innen 3 dager.»

 

Denne definisjonen av sikker har nå blitt oppdatert som vist nedenfor og gjelder fra 1. januar 2019;

 

Sikre transaksjoner er transaksjoner utpekt av Elavon (med henvisning til driften av kortnettverket) for å være sikker, som inkluderer de fleste chip og pin (EMV), kontaktløse og V.me-transaksjoner, så vel som de fleste transaksjoner ved hjelp av Verified by VISA, Mastercard SecureCode, og de som sendes til Elavon innen 3 dager.

 

Ikke-sikre transaksjoner er alle transaksjoner som ikke behandles som sikre transaksjoner.

Hva betyr sikre og ikke-sikre?

Sikre og ikke-sikre refererer til typen transaksjoner og teknologi som brukes under autorisasjon av et kort.

 

Hver gang en transaksjon behandles, vurderes følgende elementer:

Oppføringstype + Utstedelsesområde + Korttype + Transaksjonstype.

 

Alle fire elementene må betraktes som «sikre» av kortnettverket (for eksempel VISA eller Mastercard, avhengig av korttypen) for at transaksjonen skal behandles basert på den lavere sikre-satsen. 

Hvordan fastsettes gebyrkostnadene? 

Vanligvis deler kortnettverk transaksjoner fordelt på regioner (for eksempel innen EØS eller interregionalt – USA-utstedt kort i EØS-virksomhet), korttyper (for eksempel VISA debet, Mastercard kommersiell) og transaksjonstyper (chip og pin, E-handel, osv.).  Elavon behandler deretter disse transaksjonene som sikre eller ikke-sikre. Alle transaksjoner som behandles som ikke-sikre vil medføre høyere behandlingsgebyr.  Alle transaksjoner må også sendes til behandling innen de foreskrevne tidslinjene (3 dager) for å sikre at kvalifisering som sikker blir vurdert*.

 

*en transaksjon som ikke er innlevert for behandling / som ikke batches via dagsavslutningsprosessen innenfor de foreskrevne tidslinjene, kvalifiseres automatisk til ikke-sikker sats. 

 

Hvordan transaksjoner behandles og belastes, er tydelig angitt i faktureringserklæringen for forhandler i delen om kortgebyrer, hver transaksjonstype kan identifiseres under beskrivelsen, se nedenfor, VISA forbruker debet ikke-sikker transaksjon – forhandlerens serviceavgift (FSA) vises under delen diskonteringsrenteseksjon.

Hvorfor blir «sikre» transaksjoner på utsalgsstedet noen ganger belastet som «ikke-sikre»? 

Vanligvis vil følgende transaksjonstyper bli klassifisert, behandlet og belastet som sikre når utstedelsesregionen, korttype og transaksjonstype alle anses å være sikre av kortnettverk.

 

  • Kontaktløs
  • Chip og Pin (EMV)
  • Verifisert by VISA
  • Mastercard Secure Code
  • V.me

 

Men,hvis korttypen, transaksjonstypen og/eller regionen der kortet ble utstedt, anses for å være ikke-sikker eller ikke har en sikker / ikke-sikker distinksjon, kan standarden for den totale ordre- / behandlingsavgiften for transaksjonen være satt til ikke-sikker uavhengig av av hvordan transaksjonen ble gjort på salgsstedet. 

Eksempler på transaksjoner som behandles som ikke-sikre, inkluderer: 

En hvilken som helst kombinasjon av nedenstående;

 

  • Kort som ikke er utstedt innenfor EØS kan vurderes av kortnettverk som ikke-sikre – se forklaring nedenfor: 

EØS-landsliste: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia.

 

Ikke-EØS: Ethvert land som ikke er oppført på EØS-listen over.   

 

  • Visse korttyper, inkludert (ufullstendig):

Kommersielle kort: VISA Business, Corporate eller Purchasing.

VISA Premium og Super Premium: Infinite, Infinite Privilege, Platinum, Rewards,Select, Signature, Ultra High Net Worth.

 

  • Kontaktløse transaksjoner over grensen for kontaktløs betaling der korteiers bekreftelse ikke er levert:

For kontaktløse betalinger med lav verdi under CVM-grensen for kontaktløs er det ikke nødvendig med CVM – kunden kan bare  «tap & go». Merk at grensen for kontaktløs CVM (Metode for verifisering av korteier) varierer fra land til land.

 

Verifikasjon fra korteier kreves for kontaktløse korttransaksjoner over CVM-grensen (for eksempel ved online PIN-kode ved hjelp av forhandlers kortterminal eller signatur) eller når utstederen av et kort krever korteiers bekreftelse, selv om transaksjonsbeløpet er under CVM-grensen.

Kontaktløse transaksjoner over CVM-grensen som ikke har korteiers bekreftelse, er ikke-sikre transaksjoner. 

Avgiftsplan 

Nedenfor er et eksempel på avgiftsplanen som den vil vises etter oppdateringene.  

back to top