The site you requested may not be relevant in your area.

country flag

 

Retningslinjer for personvern

Siste endringer i Retningslinjer for personvern: 2.10.2018

Hos Elavon danner tillitt grunnlaget for vårt forhold til kundene.  Vi forstår ditt behov for personvern, og vi vet at du har tillitt til oss når det gjelder dine personlige og økonomiske opplysninger.  Disse Retningslinjene for personvern er utformet for å beskrive vår praksis og prinsipper i et format som er enkelt å navigere i, lese og forstå.  Vi er opptatt av å behandle Personopplysningene dine med forsiktighet og respekt. 

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN PÅ NETT

Elavon Financial Services DAC («Elavon», «vi», «oss» eller «vår») er behandlingsansvarlig for Personopplysningene dine. Disse Retningslinjene for personvern angir hvilke typer opplysninger vi kan innhente på Elavons nettsteder og andre applikasjoner der disse Retningslinjene for personvern er lagt ut («Nettsted» eller «Nettsteder»)hvordan og hvorfor vi innhenter disse opplysningene, hva vi bruker opplysningene til, når vi eventuelt vil utlevere opplysninger samt hvilke rettigheter du har når det gjelder Personopplysningene dine. Klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon:

 1. Hva slags opplysninger innhentes om meg?
 2. Hvordan vi innhenter opplysninger
 3. Bruk av informasjonskapsler (cookies)
 4. Slik bruker vi opplysningene dine
 5. Hva som skjer dersom du ikke oppgir de Personopplysningene vi ber om
 6. Hvem vi deler opplysningene dine med
 7. Hva vi gjør for å verne Personopplysninger på en sikker måte
 8. Hvor lenge vi lagrer Personopplysningene dine
 9. Overføring av opplysninger til utlandet
 10. Dine rettigheter
 11. Kontakt oss 

 

Vær oppmerksom på at praksisen som er beskrevet i disse Retningslinjene for personvern kun gjelder opplysninger innhentet av Nettstedene, samt eventuelle Personopplysninger som vi mottar om deg fra nettbaserte eller andre kilder, for eksempel offentlige databaser, i forbindelse med søknad om tjenester.   Du finner eksterne lenker til tredjepartsnettsteder på Nettstedet vårt. Disse Retningslinjene for personvern gjelder ikke din bruk av tredjepartsnettsteder, inkludert nettsteder som det kan være lenket til fra våre Nettsteder eller tredjepartsnettsteder som lenker til våre Nettsteder. Disse Retningslinjene for personvern gjelder ikke forholdet til dine kunder, finansielle tjenesteleverandører eller andre leverandører. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene deres og kontakter dem direkte dersom du har spørsmål angående bruken av Personopplysningene dine.

Dersom du eller foretaket du har fullmakt til å representere (heretter kalt «deg» eller «din»), allerede har inngått en tjenesteavtale med Elavon som regulerer bestemmelsen om behandlingstjenester i forbindelse med transaksjoner («Tjenesteavtale»), skal disse Retningslinjene for personvern leses i forbindelse med Tjenesteavtalen. Dersom disse Retningslinjene for personvern strider mot vilkårene i en Tjenesteavtale eller annen avtale inngått med oss når det gjelder vår bruk av Personopplysningene dine, har vilkårene i disse Retningslinjene for personvern forrang.

Ved å bruke Nettstedet godtar du at vi behandler Personopplysningene dine slik beskrevet i disse Retningslinjene for personvern.  Dersom du ikke er enig i hvordan vi behandler Personopplysningene dine, i henhold til disse Retningslinjene for personvern, ber vi om at du ikke bruker Nettstedet. 

Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller endre vilkårene i Retningslinjene for personvern fra tid til annen.  Vi vil publisere eventuelle endringer i Retningslinjene for personvern på denne nettsiden. Dersom endringene er vesentlige, vil vi varsle deg på en mer direkte måte.

1. HVA SLAGS INFORMASJON INNHENTES OM MEG?

Informasjonen vi innhenter om deg faller inn under to kategorier – informasjon som du oppgir til oss og informasjon om deg som innhentes automatisk når du bruker ett av våre Nettsteder. Denne informasjonen omfatter Personopplysninger eller Annen informasjon, slik beskrevet i disse Retningslinjene for personvern.

Personopplysninger er informasjon som identifiserer (direkte eller indirekte) en bestemt person.  Personopplysningene som du vil bli bedt om å oppgi når du kommuniserer med oss via våre Nettsteder vil typisk være:

 • Navn,
 • postadresse,
 • e-postadresse,
 • informasjon om enheten som du bruker for å få tilgang til Nettstedet. 
 • telefonnummer hjem og til mobil; samt alle andre Personopplysninger som du oppgir når du kontakter oss. 

Annen informasjon er informasjon som verken direkte eller indirekte kan bli brukt til å identifisere en bestemt person eller virksomhet.  Du kan velge å oppgi Annen informasjon, eller så kan slik informasjon innhentes automatisk.  Eksempler kan være informasjon om nettleseren din, demografiske data, for eksempel by og stat, informasjon om hvordan du bruker Nettstedet, ytterligere trafikkdata, for eksempel tid og dato for tilgang, rapporter om programvarefeil, identifikasjonsnumre knyttet til økten og tilgangstid samt annen informasjon om din bruk av Nettstedet.

2. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER

Vi innhenter informasjon fra deg eller om deg når du oppgir denne informasjonen til oss direkte.  Vi kan for eksempel innhente informasjon når du bestiller produkter eller tjenester, svarer på undersøkelser, kontakter kundestøtte eller på annen måte kommuniserer med oss via Nettstedet eller våre sosiale medier. 

Når du bruker Nettstedene våre, innhenter vi i tillegg informasjon ved hjelp av teknologi, for eksempel informasjonskapsler.  For mer informasjon, se punktet om Bruk av informasjonskapsler nedenfor.

3. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi og enkelte pålitelige tjenesteleverandører som opererer på våre vegne innhenter informasjon om din aktivitet på Nettstedene ved bruk av sporingsteknologier, herunder informasjonskapsler. Informasjonskapsler er biter med informasjon som lagres direkte på den enheten du bruker. De gjør det mulig for oss å innhente informasjon om hvilken nettleser du bruker, hvor mye tid du bruker på tjenestene, hvilke nettsteder du besøker eller applikasjoner du anvender samt hvilke innstillinger du har angitt for kontoene dine. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se Retningslinjer for informasjonskapsler.

4. SLIK BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE

De innhentede opplysningene brukes for å hjelpe oss med å tilpasse og kontinuerlig forbedre opplevelsen din på Nettstedet.  Vi kan også bruke informasjonen på følgende måter:

 • Svare på forespørsler du har fremsatt via Nettstedene våre.
 • Vurdere søknaden din om tjenester.
 • Støtte Elavons rettslige forpliktelse til overholdelse.
 • Informere deg om endringer i retningslinjene våre.
 • Sende deg nyhetsbrev, tilbud og kampanjer om tjenestene våre, tredjepartsprodukter og -tjenester, eller spesielle hendelser, per e-post, tekstmelding eller andre medier, alltid i henhold til dine angitte preferanser.
 • Administrere kampanjer og undersøkelser.
 • Optimalisere eller forbedre produktene, tjenestene og operasjonene våre,
 • Oppdage, undersøke og forhindre aktiviteter som kan være ulovlige eller i strid med retningslinjene våre.
 • Utføre statistiske og demografiske analyser eller markedsføringsanalyser av Nettstedets brukere.

Vi vil kun innhente, bruke og dele Personopplysningene dine dersom vi er sikre på at vi har et sikkert rettsgrunnlag for dette. Dette kan skyldes følgende:

 • Vi har en legitim interesse i å bruke Personopplysningene dine som en kommersiell organisasjon, for eksempel for å kontakte deg når du sender inn en forespørsel eller klage via Nettstedet vårt; for å tilby deg andre produkter og tjenester samt for å selge deg produkter og tjenester som tilbys av oss, våre samarbeidspartnere eller tredjeparter; for å følge deg opp og undersøke forespørselen eller klagen din (der aktuelt), administrere kampanjer og undersøkelser, forbedre produktene og tjenestene våre, gjennomføre markedsundersøkelser blant brukerne av Nettstedene våre, samt for å oppdage svindel og annen ulovlig aktivitet. I disse tilfellene vil vi til enhver tid ivareta opplysningene dine på en måte som er forholdsmessig og som overholder personvernrettighetene dine. Du har rett til å motsette deg behandling, slik det fremgår av punktet Dine rettigheter nedenfor;
 • Bruken av Personopplysningene dine er nødvendig for å overholde våre rettslige eller lovpålagte forpliktelser.

5. HVA SOM SKJER DERSOM DU IKKE OPPGIR OPPLYSNINGENE SOM VI BER OM

Vi trenger visse Personopplysninger for å kunne kontakte deg og følge deg opp i forhold til forespørselen eller klagen som du har sendt inn via Nettstedet vårt Vi må for eksempel ha din personlige kontaktinformasjon for å identifisere og kontakte deg.

Dersom du ikke oppgir slik informasjon der dette er nødvendig, vil vi ikke kunne kontakte deg og følge deg opp i forhold til forespørselen eller klagen som du har sendt inn via Nettstedet vårt. Vi opplyser om dette når vi innhenter opplysninger fra deg.

6. HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED

Med unntak av det som angis i disse Retningslinjene for personvern utleverer vi ikke Personopplysninger som er innhentet via Nettstedet til selskaper som ikke er en del av Elavon eller dets morselskap (inkludert dets datterselskaper), datterselskaper eller andre tilknyttede enheter.  Selv om vi, slik det fremgår nedenfor, kan oppgi visse Personopplysninger til bestemte samarbeidspartnere, markedsførere og andre tredjeparter, vil vi aldri selge eller leie ut Personopplysningene dine som en del av kundelister eller i lignende transaksjoner.

TJENESTELEVERANDØRER.  Vi kan dele Personopplysninger og Annen informasjon med agenter, datterselskaper, tilknyttede selskaper (noen tjenester leveres av partnerne våre), partnere og andre tredjeparter som utfører funksjoner på våre vegne, for eksempel vertstjenester, fakturering, filbehandlingsverktøy, analyser, kundeservice, beskyttelse mot nettsvindel osv.  Disse enhetene har tilgang til Personopplysninger som er nødvendige for å utføre funksjoner, og de er forpliktet til å behandle disse Personopplysningene med fortrolighet og sikkerhet.  Tjenesteleverandørene er forhindret fra å bruke, selge, distribuere eller endre disse opplysningene og skal kun tilby de forespurte tjenestene.

FORRETNINGSPARTNERE.  Vi leverer produkter og tjenester til kunder gjennom en rekke tilknyttede banker og selskaper.  Vi kan dele Personopplysningene dine med forretningspartnerne våre eller andre tredjeparter som bidrar til den nødvendige behandlingen.  Vi kan kontakte eksisterende kunder via post, telefon eller e-post for å tilby andre produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.  Selv om vår behandling av Personopplysningene dine er underlagt disse Retningslinjene for personvern, vil forretningspartneren eller tredjepartens behandling av Personopplysningene dine være underlagt forretningspartnerens eller tredjepartens retningslinjer for personvern. Du har til enhver tid rett til å stanse slik promotering, slik beskrevet nedenfor i punktet Dine rettigheter.

LOVPÅLAGTE FORMÅL OG RETTSHÅNDHEVELSESFORMÅL.  Vi kan også bruke eller utlevere Personopplysninger der dette er pålagt ved lov, eller der vi i god tro mener at en slik handling er nødvendig for å (a) overholde gjeldende lov eller rettslig prosess mot oss eller Nettstedet; (b) beskytte og forsvare egne rettigheter eller eiendom, Nettstedet eller brukerne våre, eller (c) i nødstilfeller kunne beskytte egen personlig sikkerhet, samt den personlige sikkerheten til tilknyttede selskaper, agenter, brukerne av nettstedet eller offentligheten.

KJØPERE Vi kan gjøre endringer i eierskapet eller bedriftsorganisasjonen samtidig som Nettstedet driftes og tjenestene leveres, eller selge bestemte ressurser tilknyttet Nettstedet. Som et resultat av dette må du være oppmerksom på at i slike tilfeller, og i den utstrekningen det er tillatt ved lov, kan vi overføre noen eller alle dine opplysninger til et selskap som overtar samtlige eller deler av våre aktiva, eller til et annet selskap som vi har fusjonert med.

DELE ANNEN INFORMASJON.  I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lokale lover, kan vi utlevere eller dele Annen informasjon (eller annen informasjon, annet enn Personopplysninger) på en hvilken som helst annen måte som vi anser egnet eller nødvendig. Vi kan blant annet utlevere Annen informasjon til tredjeparter for å få hjelp med å finne ut hvordan deler av Nettstedet anvendes og hvem brukerne er, slik at vi kan forbedre Nettstedet. 

7. HVA VI GJØR FOR Å VERNE PERSONOPPLYSNINGER PÅ EN SIKKER MÅTE

Sikkerheten til Personopplysningene dine er viktig for oss. Opplysninger som innhentes av Nettstedet lagres i driftsmiljøer som ikke er tilgjengelige for offentligheten.  Vi begrenser derfor tilgangen til Personopplysningene til ansatte som trenger kjennskap til denne informasjonen for å kunne levere produkter og tjenester. Vi har etablert fysiske, tekniske og administrative sikkerhetsprosesser, som samsvarer med sensitiviteten til de innhentede opplysningene, for å beskytte Personopplysningene. Vi har rutinemessige interne og eksterne praksiser for å vurdere og opprettholde egnede tekniske og organisatoriske tiltak som skal beskytte opplysningene dine.

På grunn av sikkerhetsprosedyrene våre vil vi av og til kunne be om at du beviser din identitet før vi utleverer Personopplysninger til deg. For visse telefon- og persontransaksjoner vil vi kunne be om kontonummeret ditt eller annen informasjon som kan verifisere identiteten din før vi gjennomfører de forespurte transaksjonene.  Vær oppmerksom på at Elavon aldri vil initiere en forespørsel om Personopplysninger via e-post (f.eks. personlig ID, passord, PIN-kode eller kontonummer).  Dersom du mottar en e-post der det bes om at du oppgir Personopplysninger, bør du være kritisk til forespørselen og straks kontakte oss for å rapportere mistenkelig aktivitet.   Vær imidlertid oppmerksom på at selv om vi gjør vårt ytterste for å beskytte Personopplysningene dine når vi mottar disse, kan ingen overføring av data over internett eller andre offentlige nettverk garanteres som 100 % sikker.  Vi gjennomgår sikkerhetsprosedyrene våre for å vurdere hensiktsmessig teknologi og egnede metoder for å sikre opplysninger.

8. HVOR LENGE LAGRER VI OPPLYSNINGENE DINE?

Som en generell regel lagrer ikke Elavon opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig.

 • Dersom du som en av våre forhandlere sender inn en forespørsel, lagrer vi opplysningene dine så lenge vi har en avtale med deg og så lenge vi har behov for opplysningene for å oppfylle lovpålagte formål eller som bevismateriale etter at avtalen har utløpt.
 • Dersom du sender inn en forespørsel eller klage via Nettstedet vårt, oppbevarer vi Personopplysningene dine mens vi behandler forespørselen eller klagen din. For de som ikke er kunder hos oss vil ikke disse opplysningene oppbevares lenger enn det som er nødvendig, og aldri mer enn 12 måneder.  For informasjon om lagring av informasjonskapsler henvises det til Retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Der vi har lovbestemte forpliktelser til å lagre Personopplysninger for en lengre periode, eller der vi kan ha behov for Personopplysningene dine for en lengre periode i forbindelse med rettslige krav, kan lagringstiden være lenger. Ta kontakt med oss slik angitt nedenfor for mer informasjon om lagring.

9. OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

Elavon driver global virksomhet. Personopplysningene dine kan derfor bli overført og lagret i land utenfor EU som er underlagt ulike standarder for personvern. Vi vil treffe egnede tiltak for å sikre at overføringer av Personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lov og på en måte som beskytter dine personvernrettigheter og interesser, og at overføringer begrenses til land som anerkjennes å ha en tilstrekkelig grad av rettslig beskyttelse, eller der vi kan være trygge på at det finnes alternative ordninger som beskytter personvernrettighetene dine. For dette formålet:

 • forsikrer vi oss om hvor vi overfører Personopplysningene dine, der disse overføres utenfor Elavon eller til tredjeparter som bistår oss med å tilby produkter og tjenester, innhenter vi avtaleforpliktelser for å beskytte Personopplysningene dine, særlig gjennom standardavtalevilkår vedtatt av Europakommisjonen; eller
 • der vi mottar anmodninger om informasjon fra politimyndigheter eller forvaltning, vil vi vurdere disse anmodningene nøye før vi utleverer Personopplysninger.

Du har rett til å kontakte oss for mer informasjon om garantiene vi har iverksatt (inkludert en kopi av relevante avtalerettslige forpliktelser) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av Personopplysningene ved overføring slik beskrevet ovenfor.

10. DINE RETTIGHETER

Med visse unntak, og i noen tilfeller avhengig av behandlingsaktiviteten vi utfører, har du følgende rettigheter etter personvernlovgivningen:

 • Rett til å be om en kopi av Personopplysningene dine.
 • Rett til å be oss om å slette eller korrigere alle uriktige Personopplysninger om deg.
 • Rett til å i visse tilfeller be om sletting av personopplysningene dine.
 • Rett til dataportabilitet (rett til å be om å få utlevert Personopplysningene dine i et vanlig elektronisk format der du har utlevert slike Personopplysninger og rettsgrunnlaget for behandling av opplysningene er samtykke eller en avtalerettslig nødvendighet).
 • Rett til å begrense behandlingen, og rett til å motsette seg behandling i visse tilfeller.
 • Rett til å motsette deg at Personopplysningene brukes i forbindelse med direkte markedsføring.
 • Rett til å sende en klage til Datatilsynet dersom du mener at Personopplysningene dine ikke har blitt behandlet i samsvar med kravene i personvernlovgivningen.

Når behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

Vi kan av sikkerhetsmessige årsaker be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din, før Personopplysningene som du har anmodet om utleveres. Vi forbeholder oss retten til å ilegge en avgift der dette er tillatt etter lov, for eksempel dersom forespørselen din er klart ubegrunnet eller overdreven.

Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss. I henhold til juridiske og andre lovlige hensyn vil vi gjøre alt vi kan for å raskt etterkomme forespørselen din, eller informere deg dersom vi trenger ytterligere informasjon for å kunne innfri denne. 

Det kan hende at vi ikke alltid vil være i stand til å etterkomme forespørselen din fullt ut, for eksempel dersom det ville påvirke kravet til fortrolighet, eller dersom vi har rett til å behandle forespørselen på en annen måte.

11. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål, bekymringer eller klager angående vår overholdelse av disse Retningslinjene for personvern og personvernlover, eller dersom du ønsker å utøve rettighetene dine, oppfordrer vi deg til å først kontakte oss slik angitt nedenfor. Vi vil undersøke og forsøke å løse klager og tvister, og vi vil så langt det er mulig etterkomme ditt ønske om å utøve rettighetene dine, så raskt som mulig og i alle fall innenfor tidsangivelsene som fremgår av personvernlover.

Adresse:   Data Protection Officer, Elavon Financial Services DAC, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Dublin 18, D18 W319.

E-postadresse: EUDataProtection@elavon.com eller queries@elavon.com