Heading
Heading

Reduserte kostnader

Verktøy mot svindel

Reduser tap som følge av svindel og øk inntjeningen din

Elavons løsninger reduserer mulighetene for manuelle feil og lar deg bruke tiden på salg. Ved å la oss ta hånd om dine kortbetalinger, slipper du å bruke interne ressurser for håndtering av svindel. Slik sparer virksomheten tid og penger.

Riktige løsninger

Gode løsninger gir bedre resultater

Elavon har bransjeerfaring, kjennskap til de ulike markedene og informasjon fra kortselskapene. Gjennom vår internasjonale plattform har vi totaloversikt og kan derfor gi deg den beste løsningen til konkurransedyktige priser.

Rapporter i iMerchantConnect

Et rapporteringsverktøy som gir deg totaloversikt 

Ved å logge deg inn på nettløsningen iMerchantConnect, får du en oppdatert oversikt over din omsetning og se hvilken miks av kort kundene betaler med hos deg. Her kan du også kjøre ut ulike analyser og kjederapporter.

Rapporter

Datasikkerhet og krav til sikkerhet

Beskytt sensitiv kundeinformasjon

Kortselskapenes krav til sikkerhet blir stadig mer komplekse og kostbare. Elavon tilbyr løsninger og tjenester slik at du kan innfri disse kravene.

Sikkerhet og krav til sikkerhet